تبلیغات
همسنگری 110 - زهرا یگانه پیروز جدال عقل و عشق
تا زنده ایم سنگر را حفظ خواهیم کرد

زهرا یگانه پیروز جدال عقل و عشق

شنبه 17 اردیبهشت 1390 09:12 ق.ظ

نویسنده : عباس قدیمی

به تاریخ که نظر میکنیم کمتر کسی را می یابیم که در آزمون سخت و پر فراز و نشیب ولایت سربلند وپیروز به در آمده باشد . تاریخ به ما میگوید که این آزمون آنقدر سخت و طاقت فرساست که شاید برای پیروزی در آن باید جان داد و آن را به بهای جان معامله کرد. وقتی پای جان به میان آید دیگر این جدال نفس و عقل نیست که در میدان نبرد شمشیر در شمشیر میزند بلکه جدال جدال عقل و عشق است که پنجه در پنجه ی یکدیگر کرده اند و میرزمند!

اما زهرا نشان داد که در میدانی که جنود شیطان در مقابلت صف آرایی کرده اند و تو تمام قامت ایستاده ای و تنها تو هستی و امامت این تو هستی که باید فدا شوی! این تو هستی که کشته میشوی تا ولایت بماند! این تو هستی که باید پا به پای ولی بروی و جایی که پای جان به میان آید آنگاه تو هستی که اقدامت بر اقدام ولی مقدم میگردد و پیش می افتی ! پیش می افتی تا هم ولی بماند و هم تو با کشته شدنت جاودانه گردی.

زهرا نشان داد که باید بمانی و کنار نروی.. باید بمانی وبا هیزم خصم در آتش عشق مولایت بسوزی و دم برنیاوری وآنگاه که کشته شدی نشانی از تو باقی نماند تا جاودانه شوی باید امروز کشته شوی تا فردا بماند و  همه باید کشته شوند تا فردا کشته نشود

زهرا جانبازی اش هم با امر ولیست و به جنگ خصم رفتنش با اشارت او !پس زهرای با چنین وصفی حق داشت که مثل او دیگر نیاید.... دیگر نیاید تا همدم مولا پس از او چاه باشد ! گوش شنوای مولا دل چاه میشود و بس چون دیگر زهرا نیست 

باید از زهرا آموخت که برای مولا باید عاشقانه تصمیم گرفت و عاشقانه عمل کرد ! عقل در این جدال راه ندارد جدال جدال عشاق است و بس!!!! 

 

       
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ولایت ، جدال ، مولا ، عقل ، عشق ، شیطان ، کشته شدن ،
آخرین ویرایش: شنبه 17 اردیبهشت 1390 09:36 ق.ظ