تبلیغات
همسنگری 110 - بیداری اسلامی و سکوت تعجب برانگیز دستگاه سیاست خارجی ما
تا زنده ایم سنگر را حفظ خواهیم کرد

بیداری اسلامی و سکوت تعجب برانگیز دستگاه سیاست خارجی ما

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 08:15 ق.ظ

نویسنده : عباس قدیمی

همانگونه که میدانیم نزدیک به چهار ماه از شروع حرکت های بیداری اسلامی میگذرد. در این زمینه آنچه که بیش از همه مورد توجه کشور های بیگانه قرار گرفته است، سعی در مصادره ی انقلاب های منطقه به نفع خود و از سوی دیگر بایکوت خبری رخدادهای منطقه میباشد. کشورهای بیگانه با تمام قوا در این دو زمینه حاضر شده و از هر فرصتی برای نیل به اهداف فوق خصوصا هدف اول فروگذار نکرده است.

در این بین آنچه که بیش از هر چیزی از جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، تاکید بر اسلامی بودن حرکت ها و پشتیبانی همه جانبه از کشورهای مظلوم خصوصا بحرین میباشد. اما با کمال تعجب دیده میشود که علیرغم سابقه بسیار درخشان دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول دولت های نهم ودهم و نیز دیپلماسی فعال این نهاد در زمینه های مشابه، هیچگونه حرکتی در این مسئله از این نهاد دیده نمیشود. جمهوری اسلامی ایران همواره در اذهان کشورهای جهان حتی کشورهای مخالف به عنوان نماد ظلم ستیزی و مبارزه شناخته شده است و انتظار میرود در مهمترین مسئله ی روز جهان که به نوعی تعیین کننده ی سرنوشت منطقه نیز هست، حضوری فعال در این عرصه از خود نشان دهد و همچون گذشته نقش محوری خود مبنی بر مدیریت اذهان عمومی منطقه و نیز مدیریت رسانه های جهان را ایفا نماید. سکوت وزارت خارجه ی جمهوری اسلامی ایران در واقع به نوعی راه را برای کشورهای بیگانه جهت مصادره ی انقلاب ها و انحراف آن ها هموار میسازد. اما پیرامون این مسئله، آنچه که از جمهوری اسلامی ایران تاکنون دیده شده است، جز صدور یک بیانیه آن هم پس از سکوت چند ماهه چیز دیگری دیده نشده است.

بنابراین از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود تا با توجه به سابقه درخشان ایشان در زمینه ی ظلم ستیزی و عدالت محوری، در ورود فعالانه دستگاه سیاست خارجی در این عرصه همچون گذشته نهایت سعی و اهتمام خود را مبذول داشته و گام مهمی را در عرصه عدالت خواهی و بیداری اسلامی کشورها ایفا نمایند.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بیداری اسلامی ، مقام معظم رهبری ، ظلم ستیزی ، دستگاه سیاست خارجی ، دیپلماسی ، جمهوری اسلامی ایران ، عدالت محوری ، مصادره ی انقلاب ها ، انحراف ، بحرین ،
آخرین ویرایش: - -