تبلیغات
همسنگری 110 - ولایت فقیه یگانه رکن مشروعیت انقلاب اسلامی
تا زنده ایم سنگر را حفظ خواهیم کرد

ولایت فقیه یگانه رکن مشروعیت انقلاب اسلامی

سه شنبه 27 اردیبهشت 1390 10:09 ق.ظ

نویسنده : عباس قدیمی

 

بر اساس شرع مقدس اسلام، یگانه نظام مشروع در جامعه ی اسلامی ،نظام مبتنی بر حکومت ولایت فقیه میباشد و هر نظامی غیر از این نظام حکومت جور و غیر شرعی است. نکته ی اساسی در این مجال این است که ضامن مشروعیت این نظام چه رکنی است و چیست که این نظام را به عنوان یک نظام مترقی معرفی مینماید؟

اگر به مبنای تشکیل حکومت های اسلامی نظری بیافکنیم خواهیم دید که دو مبنای کلی برای تشکیل حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه بر آن وجود دارد، این دو رکن عبارت است از مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت عبارت است از اینکه یک حکومت و راس آن از سوی خداوند تعیین و تایید شده باشد و در واقع احکام الهی این نوع حکومت را تایید و تجویز کرده باشد. در مبنای مشروعیت نظام ولایی باید گفت که این نظام تنها و تنها دارای یک رکن مشروعیت است و آن هیچ نیست جز ولایت فقیه. به عبارت دیگر نظام اسلامی با کشف ولی فقیه از میان علما و به عبارت دقیق تر اعلم ترین فرد در میان روات حدیث مشروعیت می یابد. مشروعیت ولی فقیه چیزی نیست که بتوان آن را از مردم انتظار داشت زیرا که بر اساس تعالیم دینی ما حکومت از آن خداست و هیچ کس جز او اجازه ی حکومت ندارد پس واگذاری حکومت نیز باید تنها و تنها از سوی خداوند صورت گیرد. پس اینکه عده ای میگویند که مبنای مشروعیت نظام ولایی مردم اند، این حرف فاقد هرگونه پایه و اساس دینی است.

اما حکومت اسلامی دارای مبنای دیگری نیز میباشد و آن مقبولیت است. در واقع نظام ولایی باید از سوی مردم نیز پذیرفته باشد تا بتوان احکام اسلام را در آن جامعه اجرا نمود. بر اساسی عبارتی گهربار از نهج البلاغه :«لا رای لمن لا یطاع». بر اساس این حدیث امکان حکومت بدون پذیرش مردم امکان پذیر نمیباشد.

در این میان و از بین دو رکن بالا بازهم رکن اصلی و اساسی مشروعیت است و مبنای مقبولیت در مرحله ی تشکیل حکومت مطرح میشود. از سوی دیگر عدم مقبولیت به معنای زوال مشروعیت حاکم اسلامی نیست زیرا که مشروعیت را از جانب خداوند دریافت میدارد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران را میتوان به عنوان نمونه ای موفق از حکومت ولایی معرفی کرد. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نه تنها باید یگانه حکومت مشروع در نظر گرفت، بلکه هرچند بیش از سی سال از عمر شریف این نظام میگذرد، اما هنوز هم مقبولیت ابتدای انقلاب اسلامی را دارد و این دلیلی جز وجود اصل مترقی ولایت فقیه در راس آن ندارد. حضور مردم وفادار به انقلاب اسلامی در راهپیمایی نه دی سال هشتاد وهشتاد و نیز حضور پر شکوه و با صلابت ایشان در صحنه های متعدد انقلاب اسلامی خود گواهی بر این مطلب است. مردم ایران نشان داده اند که به هیچ قیمتی حاضر به معامله بر سر انقلاب اسلامی و رکن اصلی و اساسی آن یعنی ولایت فقیه نخواهند بود و حاضرند در این راه از هر چیزی بگذرند.

 

   
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -