تبلیغات
همسنگری 110 - مبنای انقلاب اسلامی شایسته سالاری است
تا زنده ایم سنگر را حفظ خواهیم کرد

مبنای انقلاب اسلامی شایسته سالاری است

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 01:49 ب.ظ

نویسنده : عباس قدیمی

بی تردید، یکی از شاخصه های بسیار مهم انقلاب اسلامی ایران شایسته سالاری و لزوم استفاده از نخبگان در مدارج مهم حکومتی است.

آنچه که از گفتمان امام خمینی و مقام معظم رهبری دریافت میگردد، این است که امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان بزرگ معمار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به عنوان یگانه سکاندار توانمند کشتی انقلاب اسلامی، همواره به گردش نخبگان در حکومت ونیز اهمیت شایسته سالاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران تاکید داشته و بر آن تاکید داشته اند.

اهمیت این مسئله به حدی است که تمامی دولت مردان ایران اسلامی، باید در تمام عزل و نصب های خود این نکته را رعایت نموده و بدون در نظر گرفتن اغراض سیاسی، افراد شایسته ی حکومت و کسانی را که کارنامه ی درخشانی در پرونده ی انقلاب اسلامی از خود بر جای گذاشته اند، در جایگاه های اجرایی کشور قرار دهند.

شایسته سالاری نه به معنای استفاده از اشخاص با هر زمینه ی فکری در مبانی انقلاب اسلامی بلکه استفاده از اشخاصی است که بنا بر فرامین مقام عظمای ولایت در دسته ی خودی ها و دردمند و دغدغه مند انقلاب اسلامی باشند و از سوی دیگر توان مدیریتی فوق العاده ای در زمینه های گوناگون دارند، میباشد.

هرچند جوان گرایی و استفاده از نیروهای تازه نفس انقلاب اسلامی قطعا دارای آثار و برکات بسیار زیادی برای انقلاب اسلامی و مطرح شدن نام و آوازه ی انقلاب اسلامی در دنیاست، اما باید دقت نمود که آیا چنین اشخاصی فقط و فقط برای اینکه انسانی خدمتگزار برای ملت و سربازی شجاع برای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبریست، منصوب گشته یا اینکه صرفا چون عضویت درجریان خاصی را در کارنامه ی خود دارد، به این سمت منصوب گشته است.

با این وجود به نظر میرسد برخی از عزل و نصب های اتفاق افتاده در مجموعه ی کشور نشان از نوعی غرض ورزی و به معنای دیگر با اهداف سیاسی و نیز بدون توجه به کارنامه ی اجرایی افراد در حال انجام است. بهتر است مسئولین امور اجرایی کشور همواره دو خصیصه ی مهم انقلابی بودن و کارا بودن اشخاص را در انتخاب آنها به عنوان مدیران اجرایی کشور مدنظر داشته و به دور از اغراض و اهداف سیاسی خاص به نصب مدیران جمهوری اسلامی ایران مبادرت نمایند.

به امید آن که همواره شاهد پیشرفت و اعتلای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در همه ی زمینه های علمی و اجرایی باشیم.

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: انقلاب اسلامی ، امام خمینی ، مقام معظم رهبری ، شایسته سالاری ، مسئولین اجرایی ، پیشرفت ، انقلابی بودن ، خدمتگزار ،
آخرین ویرایش: - -