تبلیغات
همسنگری 110 - به کجا چنین شتابان ؟
تا زنده ایم سنگر را حفظ خواهیم کرد

به کجا چنین شتابان ؟

چهارشنبه 8 تیر 1390 11:59 ب.ظ

نویسنده : عباس قدیمی

تابستان فرا رسیده است و مردم و مسئولین در گرماگرم کار خود روزگار میگذرانند.این روزها دیگر جریان انحرافی نقل مجالس شده است و روزی نیست که خبری از این جریان نشنویم. هرروز فردی دستگیر میشود و معلوم میشود وابسته به جریان انحرافی است و... از سوی دیگر انتخابات مجلس در راه است و ملت بار دیگر به دنبال تکرار حماسه ی دیگری است تا وفاداری خود را به انقلاب و ولی امرشان نشان دهند.  
در این میان آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که بدانیم سکاندار اصلی کشتی انقلاب اسلامی کیست و چه میخواهد؟ اصولا یکی از وجوه تمایز جامعه ی ولایی از جامعه ی غیر ولایی این است که جامعه ولایی همیشه نگاهش به سر انگشت ولی امرش است و تصمیم خود را بر اشارت ولی امرش منطبق می کند. در جامعه ولایی حرف، حرف ولایت است و دغدغه ی همه در راستای اجرای فرامین رهبری است.
مسئله این است که آیا ما که ادعای ولایت مداری داریم تا چه اندازه ای در راستای ولایتیم و از اوامرش اطاعت می کنیم؟ آیا هرچه ولیمان می خواهد خواست ما هم هست؟ آیا گوشمان به دهان ولیست و نیم نگاهمان به سرانگشت اشارتش؟
با اندکی تامل در می یابیم که ولایت پذیریمان کلامی است  و وقت عمل مرد میدان نیستیم ! شاید برایمان تعجب داشته باشد اما حقیقت همین است که میگوییم. خطابمان به همه است : مردم و مسئولین! نزدیک به سه ماه است که از حکم جهاد اقتصادی امامنا الخامنه ای می گذرد! تا چه اندازه در راستای اجرای منویات حضرتش قدم برداشته ایم؟ تا چه اندازه دغدغه ی ما جهاد اقتصادی بوده است ؟ به نظر میرسد هنوز ابتدای راه هم نیستیم ! تا فرصت هست باید به پا خواست و شروع کرد در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد و ....  


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -