تبلیغات
همسنگری 110 - تفکر بسیجی قوه ی محرکه انقلاب اسلامی
تا زنده ایم سنگر را حفظ خواهیم کرد

تفکر بسیجی قوه ی محرکه انقلاب اسلامی

دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 07:10 ق.ظ

نویسنده : عباس قدیمی

هر نظامی برای اینکه استمرار داشته باشد و به اهداف خود نایل گردد باید متناسب با اهداف و چشم انداز خود نوعی از تفکر را در سطح فکری و اعتقادی افرادی که بر آنها حکومت می کند را القا کرده و به آنها بفهماند که جز با این تفکر و منش نمیتوان ادامه ی راه را پیمود و یا اینکه در خوشبینانه تری حالت ادامه ی راه با سختی فراوان روبروست . همانطور که در رابطه با نوع تفکری امام خمینی (ره) بیان کردیم ،نوع تفکر و مدل خاص فکری اماممان بود که انقلاب شکوه مند اسلامی را رقم زد و اگر میبینیم که پس از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب باز هم همان شور و هیجان در مردم ما وجود دارد همه مرهون نوع تفکری است که امام عزیز  به این انقلاب تزریق کردند و امامنا الخامنه ای نیز آن را گسترش داند.

حال اگر از منظری دیگر به این قضیه نگاه کنیم  خواهیم دید که این تفکر در روزگار ما قرابت بسیار زیادی با نوع تفکری دارد که امروزه به آن تفکر بسیجی میگوییم .آری این تفکر بسیجیست که انقلاب را پیش میبرد ! تفکر بسیجی مفهومی بسیط است و نه در سازمان بسیج بسیج به معنای تشکیلاتی آن که در هر مجموعه ی وابسته به انقلاب اسلامی باید وجود داشته باشد تا امور مربوط به انقلاب پیش رود و اینگونه معنا میشود که هرگاه صاحب این تفکر کاری را در دست بگیرد و وظیفه ای از وظایف انقلاب اسلامی به او محول شود ، از پای نمیشیند تا آن را انجام دهد. تفکر بسیجی نمی گوید :سعی میکنم تا بشود بلکه میگوید این کار چون کار انقلاب است باید بشود .

اگر به ادوار تاریخی انقلاب نظری بیافکنیم ، میبینیم که در هر عصری که این نوع تفکری در مسئولان ما وجود داشته است ،حرکت ما به سمت اهداف انقلاب اسلامی سریع تر گشته و روز به روز به چشم انداز نزدیک تر بوده ایم، اماهر دوره که این تفکر در مسئولان کم رنگ تر بوده است دیده شده است که آهنگ حرکت به سمت اهداف  آرام تر و حتی در برخی موارد دور تر نیز شده ایم .

آنچه که بیش از هرچیز به عنوان وظیفه ی قشر حزب اللهی و داعیه داران این تفکر احساس میشود این است که با رهنودهای مقام عظمای ولایت و با مدد از حضرت روح الله بیش از گذشته در گسترش این تفکر در نسلهای انقلاب اسلامی بخصوص در نسل سوم انقلاب اسلامی که به نوعی از فضای خیزش انقلاب و جنگ تحمیلی به دور بوده است نهایت سعی و تلاش خودرا کرده و از هیچ امری فروگذلر نکند.

 به امید اهتزار پرچم تفکر بسیجی در سرتاسر عالم 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بسیجی ، تفکر بسیجی ، امام خمینی ، امامنا الخامنه ای ، جنگ تحمیلی ، مسئولان ، انقلاب اسلامی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 13 اردیبهشت 1390 09:08 ق.ظ